Terug

Privacybeleid

Privacyverklaring

RIVACY VERKLARING
Nissan Engelsma & Wijnia respectuurt uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacy Policy (pdf)

Vragen of verzoeken
Als u vragen of verzoeken heeft over de privacyverklaring van Hylkema Peugeot of Auto Haaima kunt u contact opnemen met:

Nissan Engelsma & Wijnia
Leo Twijnstrastraat 2, 8923 EL Leeuwarden, (058) 266 62 55, info@engelsmawijnia.nl