Terug

Privacybeleid

Privacyverklaring

Auto Haaima en Hylkema Peugeot respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring (PDF)

Vragen of verzoeken
Als u vragen of verzoeken heeft over de privacyverklaring van Hylkema Peugeot of Auto Haaima kunt u contact opnemen met: